Vivenda Les Borges Blanques – 5,52 kWp

Detalls del projecte:

Categoria:Autoconsum Domèstic
Mòduls fotovoltaics: 12 mòduls de 460Wp
Inversors:1 inversor monofàsic de 5kW
Generació anual:8.047 kWh
Modalitat:Autoconsum amb compensació d’excedents
Energia autoconsumida:36%

Beneficis mediambientals

Beneficis mediambientals:

  • Es deixa de produir anualment 3 tones de CO₂
  • Equival a retirar cada any 1 vehicles de la circulació
  • Equival a plantar anualment 587 arbres