Vivenda Alpicat – 3,64 kWp

Detalls del projecte:

Categoria:Autoconsum Domèstic
Mòduls fotovoltaics: 8 mòduls de 455Wp
Inversors:1 inversor trifàsic de 3kW
Generació anual:5.240 kWh
Modalitat:Autoconsu amb compensació d’excedents
Energia autoconsumida:42%

Beneficis mediambientals

Beneficis mediambientals:

  • Es deixa de produir anualment 4 tones de CO₂
  • Equival a retirar cada any 1 vehicles de la circulació
  • Equival a plantar anualment 638 arbres