Instal·lació solar fotovoltaica de 283,40 kWp

Detalls del projecte:

Categoria:Autocomsum Empresa
Mòduls fotovoltaics: 520 mòduls de 545Wp
Inversors:2 inversors trifàsics de 100kW i 1 inversor de 60kW
Generació anual:394.936 kWh
Modalitat:Autoconsum amb venda d’excedents
Energia autoconsumida:51%

Beneficis mediambientals

  • Es deixa de produir anualment 145 tones de CO₂
  • Equival a retirar cada any 43 vehicles de la circulació
  • Equival a plantar anualment 24.030 arbres