Autansa (Renault – Dacia) – 66,49 kWp

Detalls del projecte:

Categoria:Autocomsum Empresa
Mòduls fotovoltaics: 122 mòduls de 545 Wp
Inversors:1 inversor trifàsic de 60 kW
Generació anual:91.561 kWh
Modalitat:Autoconsum amb compensació d’excedents
Energia autoconsumida:34%

Beneficis mediambientals

Beneficis mediambientals:

  • Es deixa de produir anualment 45 tones de CO₂
  • Equival a retirar cada any 14 vehicles de la circulació
  • Equival a plantar anualment 7.483 arbres