Finques Prats – 4,095 kWp

Detalls del projecte:

Categoria:Autocomsum Empresa
Mòduls fotovoltaics: 9 mòduls 455Wp
Inversors:1 inversor trifàsic 4kW
Generació anual:4.992 kWh
Modalitat:Autoconsum amb compensació d’excedents
Energia autoconsumida:39%

Beneficis mediambientals

Beneficis mediambientals:

  • Es deixa de produir anualment 3,7 tones de CO₂
  • Equival a retirar cada any 1 vehicle de la circulació
  • Equival a plantar anualment 614 arbres