Edifici Carmelites Descalces Caparrella – 6,56 kWp

Detalls del projecte:

Categoria:Autoconsum Domèstic
Mòduls fotovoltaics: 16 mòduls de 410Wp
Inversors:1 inversor trifàsic de 6kW
Generació anual:9.399 kWh
Modalitat:Autoconsum amb compensació d’excedents
Energia autoconsumida:35%

Beneficis mediambientals

Beneficis mediambientals:

  • Es deixa de produir anualment 4 tones de CO₂
  • Equival a retirar cada any 1 vehicle de la circulació
  • Equival a plantar anualment 599 arbres