EL BLOG DE L'AUTOCONSUM

L’autoconsum elèctric ja no és exclusiu de les vivendes unifamiliars. Ara, les comunitats de veïns també poden aprofitar els beneficis de l’energia solar mitjançant la instal·lació de panells solars. Recentment, s’han simplificat les majories necessàries a les juntes de propietaris per facilitar aquesta transició. En aquest article explorarem què implica i com es gestiona l’autoconsum col·lectiu, així com el temps estimat per amortitzar la inversió. Trencant mites: L’energia solar és per a tothom Contrari a la creença comuna, la…