Instal·lació solar fotovoltaica de 128,80 kWp – Club Tennis Vic

Instal·lació solar fotovoltaica de 128,80 kWp – Club Tennis Vic
Instal·lació solar fotovoltaica de 128,80 kWp – Club Tennis Vic
Instal·lació solar fotovoltaica de 128,80 kWp – Club Tennis Vic
Instal·lació solar fotovoltaica de 128,80 kWp – Club Tennis Vic
Instal·lació solar fotovoltaica de 128,80 kWp – Club Tennis Vic
Instal·lació solar fotovoltaica de 128,80 kWp – Club Tennis Vic
Instal·lació solar fotovoltaica de 128,80 kWp – Club Tennis Vic

 

Beneficis mediambientals:

  • Es deixen de produir anualment 107 ton de CO2
  • Equival a retirar cada any de la circulació 32 vehicles
  • Equival a plantar anualment 17.757 arbres.