Instal·lació solar fotovoltaica de 128,80 kWp – Club Tennis Vic

Detalls del projecte:

Categoria:Autoconsum Cost 0
Mòduls fotovoltaics: 322 de 400Wp
Inversors:2 inversors de 33kW, + 1 inversor de 50kW
Generació anual:161.140 kWh / any
Modalitat:Autoconsum amb compensació d’excedents
Energia autoconsumida:35%

Beneficis mediambientals

  • Es deixen de produir anualment 107 ton de CO2
  • Equival a retirar cada any de la circulació 32 vehicles
  • Equival a plantar anualment 17.757 arbres.