Vivenda Alpicat – 2,73 kWp

Detalls del projecte:

Categoria:Autoconsum Domèstic
Mòduls fotovoltaics: 6 mòduls de 455Wp
Inversors:1 inversor trifàsico de 3kW
Generació anual:3.905 kWh
Modalitat:Autoconsum amb compensació d’excedents
Energia autoconsumida:34%

Beneficis mediambientals

Beneficis mediambientales:

  • Es deixa de produïr anualment 3 tones de CO₂
  • Equival a retirar cada any 1 vehícle de la circulació
  • Equival a plantar anualment 437 arbres