UNED Barcelona – 9,5 kWp

Detalls del projecte:

Categoria:Autoconsum Cost 0
Mòduls fotovoltaics: 20 mòduls de 475 Wp
Inversors:1 inversor de 8 kW
Generació anual:13.162 kWh/any
Modalitat:Autoconsum amb compensació d’excedents
Energia autoconsumida:10%

Beneficis mediambientals

Beneficis mediambientals:

  • Es deixa de produir anualment 8 tones de CO₂
  • Equival a retirar cada any 2 vehicles de la circulació
  • Equival a plantar anualment 1.372 arbres