Instal·lació solar fotovoltaica de 57,96 kWp – Almenar

Detalls del projecte:

Categoria:Autocomsum Empresa
Mòduls fotovoltaics: 126 mòduls de 460W
Inversors:1 inversor trifàsic de 36kW
Generació anual:81.958 kWh
Modalitat:Autoconsum amb compensació d’excedents
Energia autoconsumida:42%

Beneficis mediambientals

  • Es deixen de produir anualment 32 ton de CO2
  • Equival a retirar cada any de la circulació 9 vehicles
  • Equival a plantar anualment arbres 5.249