Instal·lació solar fotovoltaica de 2,00 kWp – Binéfar

Detalls del projecte:

Categoria:Autoconsum Domèstic
Mòduls fotovoltaics: 5 mòduls de 400Wp
Inversors:1 inversor monofàsic de 2kW
Generació anual:2.909 kWh
Modalitat:Autoconsum amb compensació d’excedents
Energia autoconsumida:41%

Beneficis mediambientals

  • Es deixa de produir anualment 1 tona de CO₂
  • Equival a retirar cada any 1 vehicle de la circulació
  • Equival a plantar anualment 370 arbres