Gaher Metalic – 36,40 kWp

Detalls del projecte:

Categoria:Autocomsum Empresa
Mòduls fotovoltaics: 80 mòduls de 455 Wp
Inversors:1 inversor trifàsic de 40 kW
Generació anual:50.033 kWh
Modalitat:Autoconsum amb compensació d’excedents
Energia autoconsumida:44%

Beneficis mediambientals

Beneficis mediambientals:

  • Es deixa de produir anualment 21 tones de CO₂
  • Equival a retirar cada any 6 vehicles de la circulació
  • Equival a plantar anualment 3.511 arbres