Bisbat de Lleida – 13,95 kWp

Detalls del projecte:

Categoria:Autoconsum Domèstic
Mòduls fotovoltaics: 30 mòduls 465Wp
Inversors:1 inversor trifàsic 12kW
Generació anual:20.749 kWh
Modalitat:Autoconsum amb compensació d’excedents
Energia autoconsumida:33%

Beneficis mediambientals

Beneficis mediambientals:

  • Es deixa de produir anualment 15 tones de CO₂
  • Equival a retirar cada any 4 vehicles de la circulació
  • Equival a plantar anualment 2.456 arbres