Gestió de les ombres en instal·lacions solars

En considerar la instal·lació de panells solars, és crucial avaluar les possibles ombres que els poden afectar. Un nivell de llum solar més gran es tradueix directament en una major producció d’energia.

Al nostre hemisferi, els panells solars han d’orientar-se cap al sud per maximitzar la seva exposició al sol des de l’alba fins al vespre. No obstant això, independentment de la mida de la instal·lació, l’ombra pot ser un factor significatiu. Aquesta interrupció en la generació d’energia solar se suma a altres desafiaments, com defectes de fabricació, degradació de les cèl·lules i exposició a altes temperatures, que poden afectar el rendiment del sistema.

L’impacte de l’ombra a les instal·lacions solars

Per comprendre com l’ombra afecta la potència, ens hem d’enfocar a les cèl·lules fotovoltaiques individuals dels panells. Cada cèl·lula combina un generador de corrent amb un díode, operant en adreces oposades. Quan una cèl·lula està parcialment ombrejada, produeix menys corrent que les cèl·lules veïnes, cosa que pot resultar en una limitació general del corrent en tot el sistema.

Si no és possible evitar completament les ombres a la instal·lació, és essencial compensar amb un nombre adequat de panells per assegurar una generació d’energia suficient, fins i tot durant els períodes dombra.

A més, les cèl·lules que deixen de generar electricitat i comencen a consumir-la poden causar sobreescalfament o danys irreparables. Per evitar això, molts sistemes inclouen díodes de derivació que redirigeixen el corrent i eviten problemes a les cèl·lules afectades per l’ombra.

Solucions innovadores per al maneig d’ombres

Una estratègia efectiva per minimitzar l’impacte de les ombres, especialment en sistemes amb panells connectats en sèrie, és l‟ús d‟optimitzadors solars. Aquests dispositius s’instal·len a cada panell susceptible d’ombrejar-se i redistribueixen la càrrega solar per mantenir una producció constant al llarg del dia.

Una altra alternativa és l’ús de microinversors en lloc d’inversors centrals. Aquests dispositius s’instal·len a cada panell solar i optimitzen la producció d’energia de manera individual, mitigant l’efecte negatiu de les ombres a la generació d’energia.

Entre les tres regles d’or per a una instal·lació solar amb exitosa – tenir prou espai a la teulada, obtenir els permisos necessaris i evitar les ombres – aquesta última pot manejar eficaçment amb tecnologia avançada. Tot i que la presència d’ombres és un desafiament, amb les solucions adequades, és possible maximitzar la producció d’energia solar, reduint la nostra factura d’electricitat i aprofitant l’energia neta i inesgotable del sol.

Més llegits

Autoconsum