EL BLOG DE L'AUTOCONSUM

A l’actualitat, les energies renovables han guanyat gran popularitat i s’han convertit en una font d’energia àmpliament utilitzada. Destacant entre elles, trobem l’energia solar, de la qual el seu ús és cada vegada més comú tant en empreses com en propietats particulars. De la mateixa manera, l’ús de la Intel·ligència Artificial (IA) ha experimentat un creixement significatiu en els darrers anys, donant assistència a empreses que busquen reduir la seva dependència de fonts d’energia convencionals i adoptar un enfocament…