Què és l’energia com a servei o EaaS?

Què és l’energia com a servei o EaaS?

L’energia com a servei (EaaS, per les seves sigles en anglès) és un model de negoci que involucra models d’eficiència energètica i gestió de la demanda amb la finalitat d’optimitzar oferta i demanda.

Aquest model promou l’energia de fonts renovables. A més, permet als clients optimitzar els seus pressupostos energètics a través d’associacions amb experts.

Aquest nou sistema d’eficiència energètica ajudarà les empreses a guanyar control sobre les seves despeses d’energia.

 

Per què caminem cap al model d’energia com a servei?

El sector de la producció d’energia és un dels més afectats per la transformació digital. En l’actual lluita contra el canvi climàtic, és important garantir que l’augment del consum d’electricitat es correspongui amb una major producció d’energia a partir de renovables.

No obstant això, en comparació amb els combustibles fòssils, les fonts d’energia renovables continuen tenint uns costos d’instal·lació i manteniment elevats i una menor fiabilitat.

Per això, els governs i els mercats se centren a trobar solucions que permetin integrar i fer més eficients els sistemes de producció, distribució i emmagatzematge d’energia.

 

Un nou model de negoci per a optimitzar el consum energètic

El desenvolupament tecnològic i l’atenció més gran a la sostenibilitat estan impulsant nous models de negoci que optimitzen el consum. L’energia com a servei (SaaS) és el que l’Agència Internacional d’Energies Renovables (Irena) ha definit com el més innovador, amb beneficis per a tots els sectors (comercial, industrial i de consum).

Analitzem què és i com funciona l’Energia com a Servei, qui són els principals actors d’aquest model de negoci i quins són els beneficis de la transformació digital per al sector energètic.

 

Tipus d’empreses basades en el model EAAS

El constant canvi en el món de l’energia està provocant l’aparició de nous models capaços d’augmentar el valor dels subministraments energètics. Això s’aconsegueix a través de la integració de diferents sistemes de producció amb vista a la sostenibilitat.

L’energia com a servei és un model de negoci innovador en el qual l’empresa no sols subministra electricitat, sinó també els serveis relacionats:

  • Consultoria
  • Instal·lació del sistema
  • Programari de monitoratge
  • Control del consum

 

La transició a un sistema lliure de CO₂ està portant a empreses, organitzacions, administracions públiques i consumidors a buscar noves maneres d’utilitzar i gestionar el seu consum d’electricitat.

La Comissió Europea denomina a aquestes empreses ESCo (energy service companies). A grans trets, poden ser de dos tipus:

– Productors d’energia tradicionals que volen continuar sent competitius en les dinàmiques condicions del mercat i, per tant, reuneixen noves competències de manera orgànica o a través d’associacions amb tercers, com les empreses de tecnologies de la informació (TI).

– Empreses de TI, cases de programari, agregadores i consultors en la transformació digital i la racionalització de l’energia.

 

Factors que contribueixen al desenvolupament de l’energia com a servei

Hi ha tres factors principals que contribueixen al desenvolupament del EaaS:

  • Els avanços tecnològics en la generació d’electricitat;
  • la millora de la capacitat d’emmagatzematge d’energia;
  • la difusió dels dispositius intel·ligents i el desenvolupament de les ciutats intel·ligents

La recerca en matèria d‘energies renovables està reduint el cost de la instal·lació de sistemes neutres per al clima. Les fonts d’energia fotovoltaica, eòlica i marina, s’estan convertint en fonts fiables i la seva quota d’energia està guanyant importància.

La combinació de grans bateries permet emmagatzemar energia durant els períodes de menor demanda i alliberar-la durant els pics de demanda.

La internet de les coses i la computació en el núvol són algunes de les innovacions que permeten integrar les energies renovables i les tradicionals, recollir i mesurar grans quantitats de dades i automatitzar complicats processos de subministrament.

A més del desenvolupament tecnològic i de l’atenció més gran a la sostenibilitat en la lluita contra el canvi climàtic, el desenvolupament de EaaS també està impulsat per la pandèmia, que ha augmentat dràsticament el cost de la producció d’energia.

 

Com són els serveis que ofereixen les ESCo?

En general, els serveis de ESCo als seus clients són de tres tipus: consultoria, instal·lació i solucions de gestió energètica. La instal·lació dels sistemes pot incloure formes de finançament.

Consultoria energètica

Els proveïdors d’electricitat s’estan convertint en assessors energètics de confiança que ajuden els clients a formular estratègies adaptades a les seves necessitats energètiques.

Els assessors energètics de confiança preveuen els preus, analitzen els historials de consum i els sistemes actuals per a identificar les oportunitats d’optimització.

 

Instal·lació de sistemes

ESCos pot proporcionar la instal·lació in situ o fora de les instal·lacions de producció d’energia renovable o sistemes d’emmagatzematge d’energia.

Els projectes inclouen microxarxes, comptadors intel·ligents, maquinària i electrodomèstics eficients i tot allò que pugui ajudar a estalviar i fins i tot a generar ingressos mitjançant l’autogeneració d’electricitat.

Com a part de la instal·lació, les ESCos poden donar accés al finançament per a l’execució del projecte.

 

Gestió de l’energia

Les ESCos són capaces d’oferir solucions de gestió de l’energia en tres aspectes:

  • Monitoratge
  • Control remot 
  • Optimització de la càrrega.

 

Les solucions per a llars intel·ligents permeten gestionar el consum en qualsevol moment i aplicar canvis en funció de les variacions de preus.

Altres serveis poden incloure, per exemple, la possibilitat de triar la font d’energia de la qual s’extraurà, sigui renovable o convencional.