Instal·lació solar fotovoltaica de 62,01 kWp – Pigot-Dis (Balaguer)

Instal·lació solar fotovoltaica de 62,01 kWp – Pigot-Dis (Balaguer)
Instal·lació solar fotovoltaica de 62,01 kWp – Pigot-Dis (Balaguer)
Instal·lació solar fotovoltaica de 62,01 kWp – Pigot-Dis (Balaguer)
Dades Pigot-Dis

 

Beneficis mediambientals:

  • Es deixen de produir anualment 49 tones de CO2
  • Equival a retirar cada any de la circulació 15 vehicles
  • Equival a plantar anualment 8.081 arbres