Instal·lació solar fotovoltaica de 380,48 kWp – Tolmet (Vilanova de la Barca)

Instal·lació solar fotovoltaica de 380,48 kWp – Tolmet (Vilanova de la Barca)
Instal·lació solar fotovoltaica de 380,48 kWp – Tolmet (Vilanova de la Barca)
Instal·lació solar fotovoltaica de 380,48 kWp – Tolmet (Vilanova de la Barca)
Instal·lació solar fotovoltaica de 380,48 kWp – Tolmet (Vilanova de la Barca)

 

Beneficis mediambientals:

  • Es deixen de produir anualment 280 tones de CO2
  • Equival a retirar cada any de la circulació 85 vehicles
  • Equival a plantar anualment 40.200 arbres