En què consisteix el RITE o Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis?

En què consisteix el RITE o Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis?

La gran majoria de la població espanyola (un 66.5%, segons Eurostat) resideix en un pis i, per tant, en un bloc i comunitat de veïns. Això, vinculat a la importància d’un bon i sostenible consum i despesa energètics, fa que l’eficiència dels edificis sigui molt important per al benestar dels seus inquilins i per al sector elèctric.

En aquest article, els tècnics d’Atlas Green Energy explicaran un dels punts més importants relacionats amb l’eficiència energètica dels blocs de pisos que hi ha al país: el RITE o Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis.

Fa poques setmanes, el Govern estatal va actualitzar aquest reglament i les seves clàusules. Per aquest motiu, des d’Atlas Green Energy creiem important fer un repàs d’ell i encara més, que el nostre clients i futurs clients el coneguin. Els consumidors d’energia verda han de tenir informació per a decidir!

 

Què és i en què consisteix el RITE o Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis?

El RITE és el document oficial espanyol que estableix i marca les regulacions vinculades al disseny, instal·lació i manteniment de les instal·lacions de climatització i de producció d’aigua calenta sanitària. 

El seu objectiu és fixar i controlar l’empleno de les exigències d’eficiència energètica i de seguretat que qualsevol edifici ha de seguir per a garantir el benestar dels seus inquilins. A més, també fomenta l’ús d’energies renovables en les instal·lacions tèrmiques.

De fet, aquest últim punt està molt vinculat a l’actualització realitzada pel Govern espanyol: gràcies a això, el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis contribuirà a complir els objectius del PNIEC. Amb ell, es pretén reduir per a 2030 el consum d’energia primària en un 40% i en 36.809,3 tones (equivalents de petroli) d’energia final.

rite edificis sostenibles atlas green energy que es

Què aporta de positiu el RITE a la transició energètica?

A més de cuidar i procurar el correcte compliment de les exigències d’eficiència energètica i de seguretat, el RITE té d’especial el com duu a terme aquesta obligatorietat. És a dir, es basa en la neutralitat tecnològica.

La neutralitat tecnològica consisteix a no obligar els usuaris a utilitzar l’una o l’altra tècnica determinada o material concret per a complir amb les exigències que marca. Dóna facilitats als usuaris i, sobretot, llibertat, sense obstaculitzar, a més, la creació i l’aplicació de nous sistemes tecnològics.

No obstant això, el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis sí que insisteix molt en l’ús i aplicació de fonts renovables d’energia. Per aquest motiu el seu contingut s’instaura en la Directiva 2018/2001 de la UE (Unió Europea), la qual fomenta l’ús d’aquestes fonts sostenibles.

En relació a aquest punt, el document també obliga als usuaris al fet que justifiquin els motius pels quals han triat una instal·lació energètica convencional i no una altra de sostenible i més eficient energèticament.

 

Més informació i més opcions de consum sostenible per als usuaris

L’actualització del RITE també obliga els edificis i als seus gestors a proporcionar una major informació energètica de les instal·lacions als usuaris o clients. D’aquesta manera, aquestes persones podran conèixer quant ha consumit aquest edifici en un període de temps determinat i, millor, d’on prové aquesta energia usada.

Així mateix, els edificis no residencials amb grans consums (amb una instal·lació de més de 290kW) han de digitalitzar-se amb el nou RITE. Aquestes construccions fan un pas més cap a la seva transformació a edificis intel·ligents i es converteixen en llocs de comerç i d’activitat molt més eficients energèticament, reduint les emissions i consumint energia de forma més sostenible.

D’aquesta manera, l’actualització del RITE o Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis no és una cosa merament administrativa o burocràtic, sinó que té un objectiu plausible i molt vinculat a la transició energètica, a la supressió d’emissions contaminants i a un ús de l’energia verda molt més sostenible.

Leave a Reply

Your email address will not be published.