En què consisteix l’energia geotèrmica?

En què consisteix l’energia geotèrmica?

Les energies verdes estan en expansió i això és una molt bona notícia. L’energia geotèrmica és una d’elles i en el present article del blog d’Atlas Green Energy et comptarem en què consisteix i quines utilitats se li apliquen.

 

Què és l’energia geotèrmica?

L’energia geotèrmica és aquella que aprofita la calor interna del planeta per a obtenir i proporcionar l’energia necessària perquè els sistemes de climatització puguin funcionar de manera sostenible. També s’usa per a generar una electricitat verda i sostenible.

El seu nom prové de les paraules gregues “geo” (terra) i “thermos” (calor), evidenciant el seu caràcter i origen. Aquesta font d’energia és renovable, verda i inesgotable, convertint-se en una alternativa perfecta per a moltes indústries i cases.

casa energia geotermica font tipus atlas

Com s’obté l’energia geotèrmica?

L’energia geotèrmica porta obtenint-se per a l’ús industrial des del segle XIX. Actualment se segueixen els següents passos per a sostreure-la i convertir-la en una font energètica sostenible:

  1. Perforació: per a extreure l’energia geotèrmica de manera òptima, s’ha de localitzar el punt concret on perforar. Els estudis geològics i miners són imprescindibles per a això, incorporant un equipament tecnològic adequat i un personal tècnic qualificat.
  2. Instal·lació: després de perforar, s’han d’introduir diverses sondes geotèrmiques en forma de canonades segellades i fabricades a base de poliuretà, emplenades d’aigua o líquid anticongelant. Aquestes permeten dur a terme l’intercanvi i l’extracció de calor, que és recollit en la superfície.
  3. Producció: en l’exterior i perquè l’energia sigui recollida en forma d’electricitat, s’han d’instal·lar unes plantes geotèrmiques que recullin la calor i el converteixin en una energia mecànica mitjançant una turbina. D’aquesta manera, la calor obtinguda és distribuït pels diferents subministraments, proporcionant l’electricitat.

 

Quins tipus d’energia geotèrmica existeixen?

Els tipus d’energia geotèrmica existents són els següents:

  • Energia geotèrmica superficial: amb una perforació d’uns 150 o 200 metres ja es pot obtenir. Les temperatures que s’aconsegueixen són d’entre 50 i 70 graus, a causa de la qual cosa és una de les més utilitzades per a l’electricitat i energia domèstiques.
  • Energia geotèrmica profunda: els nivells de perforació han d’aconseguir un màxim de 4 km i la temperatura obtinguda està entre els 70 i els 150 graus. Gràcies a aquestes característiques, l’electricitat s’obté, o pot obtenir-se, mitjançant l’ús de turbines de vapor.
  • Energia geotèrmica de grans profunditats: les perforacions han d’aconseguir un màxim de 6 km i un mínim de 4. Les temperatures més altes s’aconsegueixen en aquesta tipologia, oscil·lant entre els 150 i els 400 graus. Així mateix, permet la producció d’electricitat a gran escala i amb la necessitat d’usar una infraestructura molt més complexa.

 

Vols saber més sobre energies renovables i verdes? Segueix el blog d’Atlas Green Energy!