Instal·lació solar fotovoltaica de 66,24 kWp – Tèrmens (Lleida)

Instal·lació solar fotovoltaica de 66,24 kWp – Tèrmens (Lleida)
Instal·lació solar fotovoltaica de 66,24 kWp – Tèrmens (Lleida)
Instal·lació solar fotovoltaica de 66,24 kWp – Tèrmens (Lleida)
Instal·lació solar fotovoltaica de 66,24 kWp – Tèrmens (Lleida)
Instal·lació solar fotovoltaica de 66,24 kWp – Tèrmens (Lleida)

 

Beneficis mediambientals:

  • Es deixen de produir anualment 40 ton de CO2
  • Equival a retirar cada any de la circulació 12 vehicles
  • Equival a plantar anualment arbres 6.574