Instal·lació solar fotovoltaica de 64,80 kWp – Alcanó (Lleida)

Instal·lació solar fotovoltaica de 64,80 kWp – Alcanó (Lleida)
Instal·lació solar fotovoltaica de 64,80 kWp – Alcanó (Lleida)
Instal·lació solar fotovoltaica de 64,80 kWp – Alcanó (Lleida)
Instal·lació solar fotovoltaica de 64,80 kWp – Alcanó (Lleida)

 

Beneficis mediambientals:

  • Es deixen de produir anualment 49  ton de CO2
  • Equival a retirar cada any de la circulació 15 vehicles
  • Equival a plantar anualment 8.161 arbres.