Instal·lació solar fotovoltaica de 100,80 kWp – Alcanó (Lleida)

Instal·lació solar fotovoltaica de 100,80 kWp – Alcanó (Lleida)
Instal·lació solar fotovoltaica de 100,80 kWp – Alcanó (Lleida)
Instal·lació solar fotovoltaica de 100,80 kWp – Alcanó (Lleida)
Instal·lació solar fotovoltaica de 100,80 kWp – Alcanó (Lleida)

 

Beneficis mediambientals:

  • Es deixen de produir anualment 78  ton de CO2
  • Equival a retirar cada any de la circulació 23 vehicles
  • Equival a plantar anualment 12.996 arbres.