Instal·lació solar fotovoltaica de 57,96 kWp – Almenar (Lleida)

Instal·lació solar fotovoltaica de 57,96 kWp – Almenar (Lleida)
Instal·lació solar fotovoltaica de 57,96 kWp – Almenar (Lleida)
Instal·lació solar fotovoltaica de 57,96 kWp – Almenar (Lleida)
Instal·lació solar fotovoltaica de 57,96 kWp – Almenar (Lleida)

 

Beneficis mediambientals:

  • Es deixen de produir anualment 32 ton de CO2
  • Equival a retirar cada any de la circulació 9 vehicles
  • Equival a plantar anualment arbres 5.249