Instal·lació solar fotovoltaica de 46,92 kWp – Integra2 (Lleida)

Home / Instal·lació solar fotovoltaica de 46,92 kWp – Integra2 (Lleida)

Instal·lació solar fotovoltaica de 46,92 kWp – Integra2 (Lleida)

Instal·lació solar fotovoltaica de 46,92 kWp – Integra2 (Lleida)
Instal·lació solar fotovoltaica de 46,92 kWp – Integra2 (Lleida)

 

Beneficis mediambientals:

  • Es deixen de produir anualment 32 tonelades de CO2.
  • Equival a retirar cada any 10 vehicles de la circulació.
  • Equival a plantar anualment 5.282 arbres.