Instal·lació solar fotovoltaica de 396,90 kWp – Cervera

Instal·lació solar fotovoltaica de 396,90 kWp – Cervera
Instal·lació solar fotovoltaica de 396,90 kWp – Cervera
Instal·lació solar fotovoltaica de 396,90 kWp – Cervera

 

Beneficis mediambientals:

  • Es deixen de produir anualment 287 ton de CO2
  • Equival a retirar cada any de la circulació 86 vehicles
  • Equival a plantar anualment arbres 47.647