Instal·lació solar fotovoltaica de 29,44 kWp – Torreserona (Lleida)

Instal·lació solar fotovoltaica de 29,44 kWp –  Torreserona (Lleida)
Instal·lació solar fotovoltaica de 29,44 kWp –  Torreserona (Lleida)
Instal·lació solar fotovoltaica de 29,44 kWp –  Torreserona (Lleida)
Instal·lació solar fotovoltaica de 29,44 kWp –  Torreserona (Lleida)

 

Beneficis mediambientals:

  • Es deixen de produir anualment 22 ton de CO2
  • Equival a retirar cada any de la circulació 7 vehicles
  • Equival a plantar anualment arbres 3.707