Instal·lació solar fotovoltaica de 2,43 kWp – Corbins (Lleida)

Instal·lació solar fotovoltaica de 2,43 kWp – Corbins (Lleida)
Instal·lació solar fotovoltaica de 2,43 kWp – Corbins (Lleida)
Instal·lació solar fotovoltaica de 2,43 kWp – Corbins (Lleida)

 

Beneficis mediambientals:

  • Es deixen de produir anualment 3 ton de CO2
  • Equival a retirar cada any de la circulació 1 vehicles
  • Equival a plantar anualment arbres 426