Instal·lació solar fotovoltaica de 2,30 kWp – Golmés

Instal·lació solar fotovoltaica de 2,30 kWp – Golmés

Instal·lació solar fotovoltaica de 2,30 kWp – Golmés
Instal·lació solar fotovoltaica de 2,30 kWp – Golmés
Instal·lació solar fotovoltaica de 2,30 kWp – Golmés

 

Beneficis mediambientals:

  • Es deixa de produir anualment una tona de CO₂
  • Equival a retirar cada any un vehicle de la circulació
  • Equival a plantar anualment 370 arbres