Instal·lació solar fotovoltaica de 2,00 kWp – Binéfar (Osca)

Instal·lació solar fotovoltaica de 2,00 kWp – Binéfar (Osca)

Instal·lació solar fotovoltaica de 2,00 kWp –  Binéfar (Osca)

 

Beneficis mediambientals:

  • Es deixa de produir anualment 1 tona de CO₂
  • Equival a retirar cada any 1 vehicle de la circulació
  • Equival a plantar anualment 370 arbres