Instal·lació solar fotovoltaica de 1,60 kWp – Lleida

Instal·lació solar fotovoltaica de 1,60 kWp – Lleida
Instal·lació solar fotovoltaica de 1,60 kWp – Lleida
Instal·lació solar fotovoltaica de 1,60 kWp – Lleida

 

Beneficis mediambientals:

  • Es deixa de produir anualment una tona de CO₂
  • Equival a retirar cada any un vehicle de la circulació
  • Equival a plantar anualment 246 arbres