Instal·lació solar fotovoltaica de 1,60 kWp – Lleida

Instal·lació solar fotovoltaica de 1,60 kWp – Lleida

Instal·lació solar fotovoltaica de 1,60 kWp – Lleida
Instal·lació solar fotovoltaica de 1,60 kWp – Lleida
Instal·lació solar fotovoltaica de 1,60 kWp – Lleida

 

Beneficis mediambientals:

  • Es deixa de produir anualment 1 tona de CO₂.
  • Equival a retirar cada any 1 vehicle de la circulació.
  • Equival a plantar anualment 246 arbres.