Instal·lació solar fotovoltaica de 12,00 kWp – Polígon Industrial El Frares -Lleida

Instal·lació solar fotovoltaica de 12,00 kWp – Polígon Industrial El Frares -Lleida
Instal·lació solar fotovoltaica de 12,00 kWp – Polígon Industrial El Frares -Lleida

 

Beneficis mediambientals:

  • Es deixen de produir anualment 14 ton de CO2
  • Equival a retirar cada any de la circulació 4 vehicles
  • Equival a plantar anualment 2.246 arbres