Instal·lació solar fotovoltaica d’1,60 kWp – Binéfar (Osca)

Instal·lació solar fotovoltaica d’1,60 kWp – Binéfar (Osca)
Instal·lació solar fotovoltaica d’1,60 kWp – Binéfar (Osca)
Instal·lació solar fotovoltaica d’1,60 kWp – Binéfar (Osca)
Instal·lació solar fotovoltaica d’1,60 kWp – Binéfar (Osca)
Instal·lació solar fotovoltaica d’1,60 kWp – Binéfar (Osca)

 

Beneficis mediambientals:

  • Es deixa de produir anualment 1 tona de CO₂
  • Equival a retirar cada any 1 vehicle de la circulació
  • Equival a plantar anualment 258 arbres