Instal·lació solar fotovoltaica de 43,74 kWp a Vilanova de la Barca. (Lleida)

Instal·lació solar fotovoltaica de 43,74 kWp a Vilanova de la Barca. (Lleida)
Instal·lació solar fotovoltaica de 43,74 kWp a Vilanova de la Barca. (Lleida)
Instal·lació solar fotovoltaica de 43,74 kWp a Vilanova de la Barca. (Lleida)
Instal·lació solar fotovoltaica de 43,74 kWp a Vilanova de la Barca. (Lleida)

 

Beneficis mediambientals:

  • Es deixen de produir anualment 21 ton de CO2
  • Equival a retirar cada any de la circulació 6 vehicle
  • Equival a plantar anualment 3438 arbres