Instal·lació solar fotovoltaica de 6,075 kWp – Raimat (Lleida)

Instal·lació solar fotovoltaica de 6,075 kWp – Raimat (Lleida)
Instal·lació solar fotovoltaica de 6,075 kWp – Raimat (Lleida)

 

Beneficis mediambientals:

  • Es deixen de produir anualment 6 tones de CO₂
  • Equival a retirar cada any de la circulació 2 vehicles
  • Equival a plantar anualment 965 arbres