Què és PPA i com ho ofereix Atles Green Energy?

Què és PPA i com ho ofereix Atles Green Energy?

Atles Green Energy és una empresa d’energia renovable i verda. El nostre objectiu és que els clients assumeixin independència energètica i siguin capaces de generar i consumir la seva pròpia energia (autoconsum). Tot això des del seu negoci, comunitat o llar. 

Així mateix, contribuïm activament a frenar el canvi climàtic. Per aquest motiu oferim energia verda als nostres clients amb l’opció d’instal·lar una planta solar, sense haver de realitzar cap mena d’inversió. Això és un PPA, precisament, i a continuació aprofundim en això perquè tingueu més informació.

Què és un PPA d’energia?

Un PPA d’energia és un Contracte de Compravenda d’Energia. Les sigles que ho identifiquen provenen de l’anglès: Power Purchase Agreement. Aquest tipus d’acord es realitza en relació a l’energia verda i neta, tenint les següents característiques:

Qui constitueixen el contracte de PPA d’energia?

El PPA és un contracte que acorden un desenvolupador renovable (empresa) i un consumidor (client). També poden realitzar-ho un desenvolupador i un comercialitzador energètics.

En què consisteix o quines particularitats té el PPA d’energia?

El PPA d’energia comercialitza i proporciona energia verda i neta. Així mateix, l’empresa o desenvolupador renovable assumeix els costos i la instal·lació de la infraestructura necessària perquè el client pugui obtenir la seva energia renovable i sense que hagi de preocupar-se per res.

Quin paper té l’empresa que gestiona el projecte o desenvolupador renovable en el PPA?

En definitiva, el desenvolupador renovable realitza la inversió del projecte que acorda amb el client. A més, dissenya, munta, opera i manté la instal·lació. Això permet que el client sigui independent i practiqui l’autoconsum, sense dependre ni sol·licitar energia a l’empresa.

Això fa que l’empresa o desenvolupador renovable no hagi d’invertir més per a generar més energia i poder proveir a tots els seus clients d’energia verda. D’aquesta manera, s’abarateix tot el procediment i el cost final de l’electricitat, a més de que no es generen residus de més.

Què fa el client que acorda un contracte per PPA d’energia?

El client ha de pagar una factura mensual, com amb qualsevol altre contracte energètic o elèctric. No ha de pagar la infraestructura (plaques solars) i tampoc el manteniment d’aquesta.

Una vegada finalitzi el contracte, el client té l’opció de quedar-se amb tota la instal·lació de plaques solars i continuar gaudint de l’autoconsum. Així mateix, cal recordar que el preu de l’electricitat és fix durant tota la durada del contracte PPA. Aquest preu es fixa mitjançant l’acord entre client i empresa.

verd-cotxe-electricitat

Quina durada té el contracte PPA d’energia?

El contracte de PPA sol durar entre 8 i 15 anys, en funció de les clàusules fixades, el temps d’amortització de la inversió per part de la companyia i les tarifes d’electricitat.

Quines particularitats ofereix Atles Green Energy en els seus contractes de PPA?

Atles Green Energy ofereix un contracte amb PPA d’energia amb algunes particularitats molt beneficioses per als seus clients. En concret:

  • Atles Green Energy ofereix l’opció d’instal·lar una planta solar, sense que el client hagi de realitzar cap mena d’inversió.
  • L’empresa s’ocuparà de tota la inversió i facturarà al client per tota l’energia que la planta generi, segons el preu acordat per contracte.
  • El preu fix de l’electricitat durarà els anys que es prolongui el PPA.
  • Atles Green Energy cuida i afavoreix l’autoconsum: una vegada aconseguit el temps d’amortització calculat, l’empresa cedeix la instal·lació de manera gratuïta.
  • També ofereix el dret de compra de la instal·lació a exercir pel client, durant un període de temps determinat per a cada projecte.
  • El preu d’adquisició es determinarà segons la potència fotovoltaica instal·lada i en funció dels anys que hagin transcorregut de vigència del contracte.

T’interessa el contracte PPA d’energia que ofereix Atles Green Energy? Contacta amb nosaltres!

Atles Green Energy cuida del planeta i incentiva l’autoconsum energètic