Quin paper tenen les comunitats energètiques en el nou model d’energia elèctrica?

Cada vegada més usuaris i consumidors d’electricitat opten per sumar-se al nou model de consum energètic, basat en una llum verda, renovable i amiga del medi ambient. D’aquesta manera, l’autoconsum es converteix en la seva manera d’usar aquesta energia. 

Així mateix, molts d’aquests usuaris decideixen unir-se a uns altres i formar una comunitat energètica per a així iniciar conjuntament un projecte d’autoconsum, vinculat amb l’energia elèctrica de font fotovoltaica

En aquest article, t’explicarem en què consisteix una comunitat energètica i quina és la seva importància en la nova manera de consumir electricitat, al qual molts ja ens hem sumat.

Què és una comunitat energètica?

Una comunitat energètica és un concepte social que conjumina un grup de ciutadans, ja siguin d’una comunitat de veïns, d’una urbanització, d’un barri o fins i tot d’una localitat. Tots ells comparteixen un mateix interès: l’autoconsum energètic, basat en una energia verda i sostenible.

Per aquest motiu s’uneixen i construeixen una infraestructura fotovoltaica que els proporcioni llum a tots els inscrits en aquesta comunitat. És a dir, generen la seva pròpia energia elèctrica i la consumeixen en les seves llars o comerços de manera autònoma

De fet, les activitats que poden compartir els membres d’una comunitat energètica són produir, consumir, emmagatzemar, compartir o vendre energia. Una energia que, com ja hem dit, en el cas d’Atlas Green Energy prové d’una instal·lació de plaques solars (fotovoltaica).

edifici-comunitats-energetiques-energy

Quines accions duen a terme les comunitats energètiques?

Les principals activitats que duen a terme les comunitats energètiques són les següents: 

  • Generen energia de fonts renovables (fotovoltaica, biomassa, eòlica,…).
  • Donen serveis d’eficiència energètica als membres de la seva comunitat o a altres usuaris.
  • Distribueixen, subministren, consumeixen, agreguen i emmagatzemen energia, ja sigui entre ells o a altres usuaris. 
  • Proporcionen serveis i infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics o d’altres serveis energètics.

Quin paper tenen les comunitats energètiques en el model de consum sostenible?

El principal punt positiu que tenen les comunitats energètiques és el vinculat a la unió de ciutadans; és a dir, la unió fa la força. A més ciutadans amics del medi ambient, major benefici hi haurà per al planeta i per al foment, producció i consum d’una energia verda. 

Així doncs, una major participació ciutadana en els nous models de consum i de generació d’energia elèctrica és sempre positiva i necessària perquè aquest model tingui èxit

Si existeixen més ciutadans amb necessitats vinculades a l’energia verda, els governs i les institucions han de respondre’ls, donant-los solucions i activant plans que afavoreixin la seva integració. I això succeeix de forma més senzilla quan a més quantitat de gent sumada al moviment.

Aquest desenvolupament i la creació de més comunitats energètiques fomenten, a més, l’estalvi energètic i el cessament d’emissió de CO₂ a l’atmosfera. L’estalvi es deu al fet que una comunitat energètica practica l’autoconsum, evitant la seva dependència de tercers en l’electricitat i deixant que els altres posin preu a aquest bé.

En relació a les emissions de CO₂, totes elles deixen d’existir ja que l’energia que usen i defensen les comunitats energètiques és verda i sostenible. Això ajuda a aconseguir tots els objectius energètics i a pal·liar el canvi climàtic.

D’aquesta manera, es millora la qualitat de l’ambient de les localitats on existeixin i resideixin aquestes comunitats energètiques. Una energia verda millora la qualitat de l’aire i les condicions de vida d’aquestes zones.

Un altre punt positiu de les comunitats energètiques és que generen ocupació i fomenten el negoci local. En tenir la possibilitat de poder generar i vendre la seva pròpia energia, així com instal·lar la seva infraestructura, poden requerir empleats o crear llocs de treball vinculats a aquestes tasques.

Ets part d’un grup de persones interessades en l’energia verda? Contacta amb Atlas Green Energy!