Instal·lació solar fotovoltaica de 46,92 kWp – Lleida

Instal·lació solar fotovoltaica de 46,92 kWp – Lleida
Instal·lació solar fotovoltaica de 46,92 kWp – Lleida

 

Beneficis mediambientals:

  • Es deixa de produir anualment 34 tones de CO₂
  • Equival a retirar cada any 10 vehicles de la circulació
  • Equival a plantar anualment 5.644 arbres