Instal·lació solar fotovoltaica de 41,85 kWp – Alguaire (Lleida)

Instal·lació solar fotovoltaica de 41,85 kWp – Alguaire (Lleida)
Instal·lació solar fotovoltaica de 41,85 kWp – Alguaire (Lleida)
Instal·lació solar fotovoltaica de 41,85 kWp – Alguaire (Lleida)
Instal·lació solar fotovoltaica de 41,85 kWp – Alguaire (Lleida)

 

Beneficis mediambientals:

  • Es deixa de produir anualment 30 tones de CO₂
  • Equival a retirar cada any 9 vehicles de la circulació
  • Equival a plantar anualment 4.972 arbres