Instal·lació solar fotovoltaica de 36,00 kWp – Tortosa

Instal·lació solar fotovoltaica de 36,00 kWp – Tortosa
Instal·lació solar fotovoltaica de 36,00 kWp – Tortosa

 

Beneficis mediambientals:

  • Es deixa de produir anualment 21 tones de CO₂
  • Equival a retirar cada any 6 vehicles de la circulació
  • Equival a plantar anualment 3.412 arbres