Instal·lació solar fotovoltaica de 279,72 kWp – Bellpuig (Lleida)

Instal·lació solar fotovoltaica de 279,72 kWp – Bellpuig (Lleida)
Instal·lació solar fotovoltaica de 279,72 kWp – Bellpuig (Lleida)
Instal·lació solar fotovoltaica de 279,72 kWp – Bellpuig (Lleida)
Instal·lació solar fotovoltaica de 279,72 kWp – Bellpuig (Lleida)
Instal·lació solar fotovoltaica de 279,72 kWp – Bellpuig (Lleida)
Instal·lació solar fotovoltaica de 279,72 kWp – Bellpuig (Lleida)

 

Beneficis mediambientals:

  • Es deixa de produir anualment 233 tones de CO₂
  • Equival a retirar cada any 70 vehicles de la circulació
  • Equival a plantar anualment 38.594 arbres