Instal·lació solar fotovoltaica de 122,40 kWp – Fraga (Huesca)

Instal·lació solar fotovoltaica de 122,40 kWp – Fraga (Huesca)
Instal·lació solar fotovoltaica de 122,40 kWp – Fraga (Huesca)
Instal·lació solar fotovoltaica de 122,40 kWp – Fraga (Huesca)
Instal·lació solar fotovoltaica de 122,40 kWp – Fraga (Huesca)

 

Beneficis mediambientals:

  • Es deixa de produir anualment 81 tones de CO₂
  • Equival a retirar cada any 24 vehicles de la circulació
  • Equival a plantar anualment 13.494 arbres