Instal·lació solar fotovoltaica de 12 kWp – Anglesola (Lleida)

Instal·lació solar fotovoltaica de 12 kWp – Anglesola (Lleida)
Instal·lació solar fotovoltaica de 12 kWp – Anglesola (Lleida)
Instal·lació solar fotovoltaica de 12 kWp – Anglesola (Lleida)

 

Beneficis mediambientals:

  • Es deixa de produir anualment 49 tones de CO₂
  • Equival a retirar cada any 15 vehicles de la circulació
  • Equival a plantar anualment 8.081 arbres