Instal·lació solar fotovoltaica de 108,00 kWp – Igualada (Barcelona)

Instal·lació solar fotovoltaica de 108,00 kWp – Igualada (Barcelona)

 

Beneficis mediambientals:

  • Es deixa de produir anualment 66 tones de CO₂
  • Equival a retirar cada any 19 vehicles de la circulació
  • Equival a plantar anualment 10.948 arbres