Autoconsum Sense inversió

Home / Autoconsum Sense inversió

A Atlas Green Energy contribuïm activament a frenar el canvi climàtic, oferint als nostres clients la opció d’instal·lar una planta solar, sense haver de realitzar cap tipus d’inversió.

Nosaltres ens ocupem de realitzar la inversió i et facturarem per tota la energia que la planta generi, segons el preu acordat per contracte, un preu fix al llarg dels anys del PPA. Un cop assolit el temps d’amortització calculat, la cedim de forma gratuita.

Esquema funcionament modalitat PPA

Tanmateix Atlas Green Energy ofereix el dret de compra de la instal·lació a exercir pel client, durant un període de temps determinat per a cada projecte. El preu d’adquisició es determinarà segons la potència fotovoltaica instal·lada i en funció dels anys que hagin transcorregut de vigència del contracte.

Taula cronològica tarifa PPA a 10 anys amb opció a compra.